ชุดพาวเวอร์พัฟฟ์ เกิลส์ – Powerpuff Girl

฿800.00

 • ค่าเช่า         800.- / ชุด
 • ค่ามัดจำ  1,000.- / ชุด

ระยะเวลาในการเช่า ได้ 3 วัน เช่น รับวันที่ 1 ต้องคืนภายในวันที่ 3 

ติดต่อผ่าน Facebook ติดต่อผ่าน Line

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเช่าชุด

 1. ใช้บัตรประชาชน, หรือใบขับขี่ ที่แสดงความเป็นตัวตน ในการเช่าชุด
 2. ระยะเวลาใน การเช่าชุด วันทำการหากเกินวันครบกำหนดทางร้านจะ ปรับวันละ 100 บาทโดยหักจากเงินมัดจำที่ทางร้านเรียกเก็บไว้
 3. ห้ามกลัดเข็ม, เย็บ, ตัด หรือ ดัดแปลง ใด ๆ กับชุด อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับชุดอย่างเด็ดขาด
 4. เงินมัดจำทางลูกค้าจะได้รับคืนเต็มจำนวน เมื่อนำชุดมาคืนภายในวันและเวลา ที่กำหนด และชุดไม่มีความเสียหายใดๆ
 5. กรณีที่เกิดความเสียหายกับชุด ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขด้านล่างดังนี้
  1. กรณีที่ชุดเสียหายและสามารถซ่อมแซมให้เหมือนเดิมได้ ทางร้านจะพิจาณาความเสียหายแต่ละส่วน และคิดค่าใช้จ่ายตามที่สมควร โดยหักจากเงินมัดจำกับทางลูกค้าที่ได้
  2. กรณีที่ชุดเสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมให้เหมือนเดิมได้ ทางร้านจำเป็นต้องให้ ลูกค้ารับผิดชอบโดยการซื้อชุดนั้นทันทีตาม ราคา ที่ทางร้านเห็นสมควรและเหมาะสม
 6. กรณีโทรจอง ทางร้านแนะนำให้คุณลูกค้าโทรเข้ามาจอง หรือสอบถามก่อนได้ โดยทางร้านจะสงวนสิทธิ์ ให้กับลูกค้าที่โทรมาจองก่อน โดยเงื่อนไขการโทรจอง

   **คุณลูกค้าจะต้องโทรจองวันเดียวกับวันที่จะเข้ามาที่ร้านเท่านั้น เพื่อสงวนสิทธิ์ ให้กับลูกค้าท่านอื่น**